Salomėja Nėris


“SKRENDA NEGANDA JUODA…”

Skrenda neganda juoda…

Žemės džiaugsmo valanda:
Ties bedugnėm plaštakėlės —
Vienadienės lauko gėlės.

Pienė pievos vidury —
Pasipūtusi — puri.
Lyg ta pienė pasipūtęs
Žaidžia pievoje vaikutis:

— Mano pienė ta papurus, —
Lankstos man žiedų kepurės.
Ir drugiai ties bedugne
Plasta, sveikina mane.

Mano saulė — visada!

Skrenda neganda juoda.

Šliaužia didelis šešėlis.—
Merkias saulė, vysta gėlės.
Sparnų viesulas šiurpus
Pienę baltąją nupūs.

O vaikutis žaidžia vis.—
Neapsakomai žavi
Žemės džiaugsmo valanda.

Skrenda neganda juoda.

M. K. Čiurlionio paveikslas „Pasaka” (iš „Pasaka. Karalaitės kelionė” ciklo 1907m.)

Algirdas Meškauskas


***
Tegu negandos skrenda
Tegu tolsta tolyn
Aš pridengsiu tave savo delnu
Einam, vaikuti, drąsiai pirmyn

Per vaikystės pievas
Su drugiais ir gėlėm
Neškis papurusias pienes
Nepalies jų negandos strėlė

Aš - tavo tėvas esu
Aš visada su tavim
Einam ten, kur šviesu
Tik tikėki manim

Mūsų partneriai